Arbeidsopphald ved Leveld Kunstnartun 1.november 2019 – 31. desember 2020.

Treng du arbeidsro, eller har du eit samarbeidsprosjekt saman med andre? Leveld Kunstnartun i Ål i Hallingdal lyser ut gratis arbeidsopphald for 2020. Opphald er tiltenkt profesjonelle kunstnarar – biletkunstnarar, forfattarar, musikarar, skodespelarar og kulturarbeidarar mm. Det er eit vilkår at ein har medlemskap i ein fagorganisasjon, eller at ein kan leggje fram tilsvarande fagleg dokumentasjon.
Det er gratis bruk av verkstad og internett. Kunstnarane må sjølv ta med materiale, reiskap, instrument og laptop til eige bruk. Opphaldsperioden er normalt 1 månad, men både kortare og lengre opphald kan avtalast.
Det er eit vilkår at kunstnarane under opphaldet formidlar sine prosjekt eller relatert emne lokalt etter nærare avtale.

Digitalt søknadskjema er på www.kunstnartun.no og vedlegg sendast til leveld.kunstnartun@gmail.com innan 1.april 2019.

Me søkjer daglege leiar

Har du lyst på ein av dei mest spennande kulturjobbane i Hallingdal?

Noverande åremål går ut 1. september 2019. Me lyser derfor ut 60 prosent stilling som dagleg leiar i Leveld Kunstnartun, i fire års åremål frå 1. september 2019 – 1. september 2023.

Arbeidsoppgåvene er:

- Stå for dagleg drift – praktisk, administrativt og økonomisk

- Lyse ut arbeidsopphald, innstille og følge opp kunstnarane

- Saman med kunstnarane legge til rette for gode formidlingar i Hallingdal

- Utvikle kunstnartunet gjennom dialog med det offentlege, kunstorganisasjonar/-institusjonar, ponsorar og andre samarbeidspartnarar

 

Du bør ha erfaring frå kulturarbeid, sjå kvaliteten og utviklingspotensialet i kunstnartunet, vera strukturert og ha god evne til gjennomføring og kommunikasjon.

Søknadsfrist 20. mars


Send søknaden til: Leveld Kunstnartun, ved styreleiar Steinar Saghaug, Johan Castbergs vei 8, 0673 Oslo – eller steinar@saghaug.no tlf: 913 72 242.