LEVELD KUNSTNARTUN

Leveld Kunstnartun har i dag over 170 medlemmer, og det er rom for fleire. Alle interesserte, private og andre, er velkomne til å teikne medlemskap, og på den måten vere med og bygge opp eit spennande kulturtilbod i Hallingdal.

Livslangt medlemskap kostar 5000 kroner. Då får ein også eit spesiallaga trykk laga av kunstnaren Gunnveig Nerol, ferdig innramma (sjå foto).

Du kan også teikne årsmedlemskap for 500 kroner.

Du blir medlem ved å betale til kontummer: 2320.16.34555. Ver snill og send oss ein mail, så får me registrert epostadressa di i medlemsarkivet: leveld.kunstnartun@gmail.com

Untitled-2.1.jpg

Besøksadresse:
Nordbygdvegen 1025,
Leveld, 3570 Ål

Postadresse:
Torget 1
3570 Ål

Organisasjonsnummer: 897 625 652

Dagleg leiar:
Ingunn Stræte Lie - tlf. 997 21 108 - epost: leveld.kunstnartun@gmail.com

Følg Leveld Kunstnartun på Facebook

Styret:
Steinar Saghaug, styreleiar – tlf. 913 72 242 – stei-sag@online.no

Gunnveig Nerol, nestleiar – tlf. 902 82 481 – gunnveig.nerol@online.no

Brit Honne Paulsen, – tlf. 473 28 107 – brithonnep@gmail.com

Bjørn Langseth, – tlf. 907 75 441 – bjorn.jarl.langseth@gmail.com

Anne Ma Tellefsen, - tlf. 901 02 701 – kulturm@online.no

 

1.jpg

Leveld Kunstnartun er ei frivillig forening stifta hausten 2011. Initiativet kjem frå grasrota i Leveld, og folk har støtta heilhjarta opp om tiltaket. I dag har foreninga 170 medlemmer som har reist ein kapital på over 1 million kroner.

Leveld Kunstnartun har offentleg støtte frå Kulturdepartementet, Buskerud fylkeskommune og Ål kommune.

5.2.jpg