LEVELD KUNSTNARTUN

Leveld Kunstnartun har i dag over 170 medlemmer, og det er rom for fleire. Alle interesserte, private og andre, er velkomne til å teikne medlemskap, og på den måten vere med og drive eit heilt unikt kulturtilbod i Hallingdal.

Livslangt medlemskap kostar 5000 kroner og er ei perfekt gåve til nokon du vil gjere litt ekstra stas på. Alle livsmedlemmer får eit spesiallaga trykk laga av kunstnaren Gunnveig Nerol, ferdig innramma (sjå foto).

Det er også mogleg å teikne årsmedlemskap for 500 kroner, enten for seg sjølv eller andre.

Medlemmer i Foreininga Leveld Kunstnartun får medlemskriv på epost omlag ein gong i månaden, samt rabatt på kulturarrangementa våre.

For å bli medlem eller gje eit medlemskap i gåve: Send oss ein epost på leveld.kunstnartun@gmail.com med navn og adresse. Du vil etter kort tid motta faktura på epost. Så fort denne er betalt, får du ei bekrefting på registrert medlemskap på epost, samt medlemsgåve i posten.


Har du spørsmål om medlemskap? Ta kontakt med dagleg leiar på epost: leveld.kunstnartun@gmail.com eller telefon, +47 411 81 765.

Untitled-2.1.jpg

Besøksadresse:
Nordbygdvegen 1025,
Leveld, 3570 Ål

Postadresse:
Torget 1
3570 Ål

Organisasjonsnummer: 897 625 652

Dagleg leiar:
Anne Nordheim O’Hare - mob: 411 81 765 - epost: leveld.kunstnartun@gmail.com

Følg Leveld Kunstnartun på Facebook
Følg Leveld Kunstnartun på Instagram

Styret:
Steinar Saghaug, styreleiar – tlf. 913 72 242 – stei-sag@online.no

Tone Tveito Eidnes, nestleiar – tlf. 911 58 604 – tone@eidnes.net

Gunnveig Nerol, nestleiar – tlf. 902 82 481 – gunnveig.nerol@online.no

Brit Honne Paulsen, – tlf. 473 28 107 – brithonnep@gmail.com

Anne Ma Tellefsen, - tlf. 901 02 701 – kulturum@online.no

 

1.jpg

Leveld Kunstnartun er ei frivillig forening stifta hausten 2011. Initiativet kjem frå grasrota i Leveld, og folk har støtta heilhjarta opp om tiltaket. I dag har foreninga 170 medlemmer som har reist ein kapital på over 1 million kroner.

Leveld Kunstnartun har offentleg støtte frå Kulturdepartementet, Buskerud fylkeskommune og Ål kommune.

5.2.jpg